Social

Raspored – po danima

Ponedjeljak
07.00
08.00
(R) PES 2019 Gameplay
GameBar
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
08.45
09.00
TV prodaja
09.15
09.45
Music Show
MusicBar
Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
09.45
10.00
Comedy News
NewsLoop
10.15
10.30
TV prodaja
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
11.00
12.00
(R) Fortnite Gameplay ep01
GameBar
12.15
12.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
12.30
13.00
Comedy News
NewsLoop
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
14.00
15.00
(R) Rocket League Gameplay
GameBar
15.15
15.30
TV prodaja
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.15
17.45
Comedy News
NewsLoop
17.45
18.00
TV prodaja
18.00
19.00
(R) Mad Max Playthrough ep01
GameBar
19.15
19.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
19.30
20.05
Comedy News
NewsLoop

20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti

20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
20.45
21.00
TV prodaja
21.00
21.15
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
21.15
22.00
Comedy News
NewsLoop
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
23.00
00.00
World Of Tanks Gameplay
GameBar

Ponedjeljak

 • GameBar (R) PES 2019 Gameplay
  07.00 - 08.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • MusicBar Music Show · Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
  09.15 - 09.45
 • NewsLoop Comedy News
  09.45 - 10.00
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep01
  11.00 - 12.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  12.15 - 12.30
 • NewsLoop Comedy News
  12.30 - 13.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • GameBar (R) Rocket League Gameplay
  14.00 - 15.00
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsLoop Comedy News
  17.15 - 17.45
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • GameBar (R) Mad Max Playthrough ep01
  18.00 - 19.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  19.15 - 19.30
 • NewsLoop Comedy News
  19.30 - 20.05
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  21.00 - 21.15
 • NewsLoop Comedy News
  21.15 - 22.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
 • GameBar World Of Tanks Gameplay
  23.00 - 00.00
No emisije available!
No emisije hours available!
No emisije available!
Ponedjeljak
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
09.15
09.45
Music Show
MusicBar
Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...

Ponedjeljak

 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • MusicBar Music Show · Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
  09.15 - 09.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
Ponedjeljak
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
21.00
21.15
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

Ponedjeljak

 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  21.00 - 21.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
Ponedjeljak
09.45
10.00
Comedy News
NewsLoop
12.30
13.00
Comedy News
NewsLoop
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.15
17.45
Comedy News
NewsLoop
19.30
20.05
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
21.15
22.00
Comedy News
NewsLoop

Ponedjeljak

 • NewsLoop Comedy News
  09.45 - 10.00
 • NewsLoop Comedy News
  12.30 - 13.00
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsLoop Comedy News
  17.15 - 17.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.30 - 20.05
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • NewsLoop Comedy News
  21.15 - 22.00
Ponedjeljak
07.00
08.00
(R) PES 2019 Gameplay
GameBar
11.00
12.00
(R) Fortnite Gameplay ep01
GameBar
14.00
15.00
(R) Rocket League Gameplay
GameBar
18.00
19.00
(R) Mad Max Playthrough ep01
GameBar
23.00
00.00
World Of Tanks Gameplay
GameBar

Ponedjeljak

 • GameBar (R) PES 2019 Gameplay
  07.00 - 08.00
 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep01
  11.00 - 12.00
 • GameBar (R) Rocket League Gameplay
  14.00 - 15.00
 • GameBar (R) Mad Max Playthrough ep01
  18.00 - 19.00
 • GameBar World Of Tanks Gameplay
  23.00 - 00.00
No emisije hours available!
No emisije available!
Ponedjeljak
12.15
12.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
19.15
19.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...

Ponedjeljak

 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  12.15 - 12.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  19.15 - 19.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
Ponedjeljak
08.45
09.00
TV prodaja
10.15
10.30
TV prodaja
15.15
15.30
TV prodaja
17.45
18.00
TV prodaja
20.45
21.00
TV prodaja

Ponedjeljak

 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
No emisije available!
Utorak
07.00
08.00
(R) PUBG Gameplay ep02
GameBar
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
08.45
09.00
TV prodaja
09.00
09.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
09.15
09.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
09.30
10.00
Comedy News
NewsLoop
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.15
10.30
TV prodaja
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
11.00
12.00
(R) Fortnite Gameplay ep02
GameBar
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.15
12.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
12.30
13.00
Comedy News
NewsLoop
13.00
13.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
14.00
15.00
(R) Hearthstone Gameplay ep02
GameBar
15.00
15.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
15.15
15.30
TV prodaja
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.15
17.45
Comedy News
NewsLoop
17.45
18.00
TV prodaja
18.00
19.00
(R) God Of War Playthrough ep02
GameBar
19.00
19.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
19.15
19.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...

19.15
20.05
Comedy News
NewsLoop

20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti

20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
20.45
21.00
TV prodaja
21.00
21.15
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
21.15
22.00
Comedy News
NewsLoop
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
22.15
22.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
22.30
23.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
23.00
00.00
God Of War Playthrough ep10
GameBar

Utorak

 • GameBar (R) PUBG Gameplay ep02
  07.00 - 08.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  09.00 - 09.15
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  09.15 - 09.30
 • NewsLoop Comedy News
  09.30 - 10.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep02
  11.00 - 12.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  12.15 - 12.30
 • NewsLoop Comedy News
  12.30 - 13.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  13.00 - 13.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • GameBar (R) Hearthstone Gameplay ep02
  14.00 - 15.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  15.00 - 15.15
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsLoop Comedy News
  17.15 - 17.45
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep02
  18.00 - 19.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  19.00 - 19.15
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  19.15 - 19.30
 • NewsLoop Comedy News
  19.15 - 20.05
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  21.00 - 21.15
 • NewsLoop Comedy News
  21.15 - 22.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  22.15 - 22.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.30 - 23.00
 • GameBar God Of War Playthrough ep10
  23.00 - 00.00
No emisije available!
No emisije hours available!
No emisije available!
Utorak
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.30
23.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...

Utorak

 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.30 - 23.00
Utorak
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
09.00
09.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
13.00
13.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
15.00
15.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
19.00
19.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
21.00
21.15
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

Utorak

 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  09.00 - 09.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  13.00 - 13.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  15.00 - 15.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  19.00 - 19.15
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  21.00 - 21.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
Utorak
09.30
10.00
Comedy News
NewsLoop
12.30
13.00
Comedy News
NewsLoop
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.15
17.45
Comedy News
NewsLoop
19.15
20.05
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
21.15
22.00
Comedy News
NewsLoop

Utorak

 • NewsLoop Comedy News
  09.30 - 10.00
 • NewsLoop Comedy News
  12.30 - 13.00
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsLoop Comedy News
  17.15 - 17.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.15 - 20.05
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • NewsLoop Comedy News
  21.15 - 22.00
Utorak
07.00
08.00
(R) PUBG Gameplay ep02
GameBar
11.00
12.00
(R) Fortnite Gameplay ep02
GameBar
14.00
15.00
(R) Hearthstone Gameplay ep02
GameBar
18.00
19.00
(R) God Of War Playthrough ep02
GameBar
23.00
00.00
God Of War Playthrough ep10
GameBar

Utorak

 • GameBar (R) PUBG Gameplay ep02
  07.00 - 08.00
 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep02
  11.00 - 12.00
 • GameBar (R) Hearthstone Gameplay ep02
  14.00 - 15.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep02
  18.00 - 19.00
 • GameBar God Of War Playthrough ep10
  23.00 - 00.00
No emisije hours available!
No emisije available!
Utorak
09.15
09.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
12.15
12.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
19.15
19.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
22.15
22.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...

Utorak

 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  09.15 - 09.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  12.15 - 12.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  19.15 - 19.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  22.15 - 22.30
Utorak
08.45
09.00
TV prodaja
10.15
10.30
TV prodaja
15.15
15.30
TV prodaja
17.45
18.00
TV prodaja
20.45
21.00
TV prodaja

Utorak

 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
No emisije available!
Srijeda
07.00
08.00
(R) God Of War Playthrough ep05
GameBar
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
08.45
09.00
TV prodaja
09.00
09.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
09.15
09.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
09.30
10.00
Music Show
MusicBar
Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.15
10.30
TV prodaja
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
11.00
12.00
(R) PUBG Gameplay ep02
GameBar
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.15
12.45
Music Show
MusicBar
Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
12.45
13.00
Comedy News
NewsLoop
13.00
13.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
14.00
15.00
(R) Battlefield Playthrough ep01
GameBar
15.00
15.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
15.15
15.30
TV prodaja
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.15
17.45
Comedy News
NewsLoop
17.45
18.00
TV prodaja
18.00
19.00
(R) God Of War Playthrough ep09
GameBar
19.00
19.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
19.15
19.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
19.45
20.05
Comedy News
NewsLoop

20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti

20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
20.45
21.00
TV prodaja
21.00
21.30
Politički talk show
Prime Time
21.30
22.00
Comedy News
NewsLoop
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
23.00
00.00
Mad Max Playthrough ep02
GameBar

Srijeda

 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep05
  07.00 - 08.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  09.00 - 09.15
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  09.15 - 09.30
 • MusicBar Music Show · Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
  09.30 - 10.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • GameBar (R) PUBG Gameplay ep02
  11.00 - 12.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • MusicBar Music Show · Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
  12.15 - 12.45
 • NewsLoop Comedy News
  12.45 - 13.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  13.00 - 13.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • GameBar (R) Battlefield Playthrough ep01
  14.00 - 15.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  15.00 - 15.15
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsLoop Comedy News
  17.15 - 17.45
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep09
  18.00 - 19.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  19.00 - 19.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  19.15 - 19.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.05
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
 • Prime Time Politički talk show
  21.00 - 21.30
 • NewsLoop Comedy News
  21.30 - 22.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
 • GameBar Mad Max Playthrough ep02
  23.00 - 00.00
No emisije available!
No emisije hours available!
No emisije available!
Srijeda
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
09.30
10.00
Music Show
MusicBar
Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
12.15
12.45
Music Show
MusicBar
Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
19.15
19.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...

Srijeda

 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • MusicBar Music Show · Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
  09.30 - 10.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • MusicBar Music Show · Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
  12.15 - 12.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  19.15 - 19.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
Srijeda
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
09.00
09.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
13.00
13.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
15.00
15.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
19.00
19.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

Srijeda

 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  09.00 - 09.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  13.00 - 13.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  15.00 - 15.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  19.00 - 19.15
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
Srijeda
12.45
13.00
Comedy News
NewsLoop
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.15
17.45
Comedy News
NewsLoop
19.45
20.05
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
21.30
22.00
Comedy News
NewsLoop

Srijeda

 • NewsLoop Comedy News
  12.45 - 13.00
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsLoop Comedy News
  17.15 - 17.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.05
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • NewsLoop Comedy News
  21.30 - 22.00
Srijeda
07.00
08.00
(R) God Of War Playthrough ep05
GameBar
11.00
12.00
(R) PUBG Gameplay ep02
GameBar
14.00
15.00
(R) Battlefield Playthrough ep01
GameBar
18.00
19.00
(R) God Of War Playthrough ep09
GameBar
23.00
00.00
Mad Max Playthrough ep02
GameBar

Srijeda

 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep05
  07.00 - 08.00
 • GameBar (R) PUBG Gameplay ep02
  11.00 - 12.00
 • GameBar (R) Battlefield Playthrough ep01
  14.00 - 15.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep09
  18.00 - 19.00
 • GameBar Mad Max Playthrough ep02
  23.00 - 00.00
Srijeda
21.00
21.30
Politički talk show
Prime Time

Srijeda

 • Prime Time Politički talk show
  21.00 - 21.30
No emisije available!
Srijeda
09.15
09.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...

Srijeda

 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story...
  09.15 - 09.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
Srijeda
08.45
09.00
TV prodaja
10.15
10.30
TV prodaja
15.15
15.30
TV prodaja
17.45
18.00
TV prodaja
20.45
21.00
TV prodaja

Srijeda

 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
No emisije available!
Četvrtak
07.00
08.00
(R) Mad Max Playthrough ep02
GameBar
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
08.15
08.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
08.45
09.00
TV prodaja
09.00
09.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
09.15
09.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
09.45
10.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.15
10.30
TV prodaja
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
11.00
12.00
(R) God Of War Playthrough ep01
GameBar
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.15
12.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
12.30
13.00
Comedy News
NewsLoop
13.00
13.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
14.00
15.00
(R) SCUM Gameplay ep03
GameBar
15.00
15.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
15.15
15.30
TV prodaja
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.15
17.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
17.45
18.00
TV prodaja
18.00
19.00
(R) Hearthstone Gameplay ep01
GameBar
19.00
19.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
19.15
19.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
19.45
20.05
Comedy News
NewsLoop

20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti

20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
20.45
21.00
TV prodaja
21.00
21.15
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
21.15
22.00
Comedy News
NewsLoop
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
23.00
00.00
God Of War Playthrough ep08
GameBar

Četvrtak

 • GameBar (R) Mad Max Playthrough ep02
  07.00 - 08.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  08.15 - 08.45
 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  09.00 - 09.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  09.15 - 09.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  09.45 - 10.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep01
  11.00 - 12.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  12.15 - 12.30
 • NewsLoop Comedy News
  12.30 - 13.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  13.00 - 13.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • GameBar (R) SCUM Gameplay ep03
  14.00 - 15.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  15.00 - 15.15
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  17.15 - 17.45
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • GameBar (R) Hearthstone Gameplay ep01
  18.00 - 19.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  19.00 - 19.15
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  19.15 - 19.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.05
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  21.00 - 21.15
 • NewsLoop Comedy News
  21.15 - 22.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
 • GameBar God Of War Playthrough ep08
  23.00 - 00.00
No emisije available!
No emisije hours available!
No emisije available!
Četvrtak
09.15
09.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...

Četvrtak

 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  09.15 - 09.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
Četvrtak
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
09.00
09.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
13.00
13.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
15.00
15.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
19.00
19.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
21.00
21.15
Daily News Show
NewsBar Today
Pregled najnovijih vijesti
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

Četvrtak

 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  09.00 - 09.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  13.00 - 13.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  15.00 - 15.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  19.00 - 19.15
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsBar Today Daily News Show · Pregled najnovijih vijesti
  21.00 - 21.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
Četvrtak
12.30
13.00
Comedy News
NewsLoop
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
19.45
20.05
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
21.15
22.00
Comedy News
NewsLoop

Četvrtak

 • NewsLoop Comedy News
  12.30 - 13.00
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.05
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • NewsLoop Comedy News
  21.15 - 22.00
Četvrtak
07.00
08.00
(R) Mad Max Playthrough ep02
GameBar
11.00
12.00
(R) God Of War Playthrough ep01
GameBar
14.00
15.00
(R) SCUM Gameplay ep03
GameBar
18.00
19.00
(R) Hearthstone Gameplay ep01
GameBar
23.00
00.00
God Of War Playthrough ep08
GameBar

Četvrtak

 • GameBar (R) Mad Max Playthrough ep02
  07.00 - 08.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep01
  11.00 - 12.00
 • GameBar (R) SCUM Gameplay ep03
  14.00 - 15.00
 • GameBar (R) Hearthstone Gameplay ep01
  18.00 - 19.00
 • GameBar God Of War Playthrough ep08
  23.00 - 00.00
Četvrtak
08.15
08.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
17.15
17.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
19.15
19.45
Politički talk show
Prime Time
(R)

Četvrtak

 • Prime Time Politički talk show · (R)
  08.15 - 08.45
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  17.15 - 17.45
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  19.15 - 19.45
No emisije available!
Četvrtak
09.45
10.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
12.15
12.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...

Četvrtak

 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  09.45 - 10.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  12.15 - 12.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
Četvrtak
08.45
09.00
TV prodaja
10.15
10.30
TV prodaja
15.15
15.30
TV prodaja
17.45
18.00
TV prodaja
20.45
21.00
TV prodaja

Četvrtak

 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
No emisije available!
Petak
07.00
08.00
(R) God Of War Playthrough ep06
GameBar
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
08.45
09.00
TV prodaja
09.00
09.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
09.15
09.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
09.45
10.00
Comedy News
NewsLoop
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.15
10.30
TV prodaja
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
11.00
12.00
(R) Mad Max Playthrough ep02
GameBar
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.15
12.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
12.45
13.00
Comedy News
NewsLoop
13.00
13.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
14.00
15.00
(R) Battlefield Playthrough ep05
GameBar
15.00
15.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
15.15
15.30
TV prodaja
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.15
17.45
Comedy News
NewsLoop
17.45
18.00
TV prodaja
18.00
19.00
(R) PUBG Gameplay ep01
GameBar
19.00
19.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
19.15
19.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
19.45
20.00
Comedy News
NewsLoop
20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
20.45
21.00
TV prodaja
21.00
21.30
Music Show
MusicBar
Kandžija, Edo Maajka, TBF, Let3...
21.30
22.00
Comedy News
NewsLoop
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
23.00
00.00
Starcraft Gameplay
GameBar

Petak

 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep06
  07.00 - 08.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  09.00 - 09.15
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  09.15 - 09.45
 • NewsLoop Comedy News
  09.45 - 10.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • GameBar (R) Mad Max Playthrough ep02
  11.00 - 12.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  12.15 - 12.45
 • NewsLoop Comedy News
  12.45 - 13.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  13.00 - 13.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • GameBar (R) Battlefield Playthrough ep05
  14.00 - 15.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  15.00 - 15.15
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • MusicBar Music Show · Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
  16.15 - 16.45
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsLoop Comedy News
  17.15 - 17.45
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • GameBar (R) PUBG Gameplay ep01
  18.00 - 19.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  19.00 - 19.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  19.15 - 19.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Edo Maajka, TBF, Let3...
  21.00 - 21.30
 • NewsLoop Comedy News
  21.30 - 22.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
 • GameBar Starcraft Gameplay
  23.00 - 00.00
Petak
20.05
20.20
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
22.00
22.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

Petak

 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  20.05 - 20.20
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  22.00 - 22.15
No emisije hours available!
No emisije available!
No emisije available!
Petak
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
19.15
19.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
21.00
21.30
Music Show
MusicBar
Kandžija, Edo Maajka, TBF, Let3...
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...

Petak

 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • MusicBar Music Show · Dječaci, Hladno pivo, Dubioza kolektiv...
  16.15 - 16.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  19.15 - 19.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Edo Maajka, TBF, Let3...
  21.00 - 21.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
Petak
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
09.00
09.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
13.00
13.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
15.00
15.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
19.00
19.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

Petak

 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  09.00 - 09.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  13.00 - 13.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  15.00 - 15.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  19.00 - 19.15
Petak
09.45
10.00
Comedy News
NewsLoop
12.45
13.00
Comedy News
NewsLoop
15.30
16.00
Comedy News
NewsLoop
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.15
17.45
Comedy News
NewsLoop
19.45
20.00
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
21.30
22.00
Comedy News
NewsLoop

Petak

 • NewsLoop Comedy News
  09.45 - 10.00
 • NewsLoop Comedy News
  12.45 - 13.00
 • NewsLoop Comedy News
  15.30 - 16.00
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsLoop Comedy News
  17.15 - 17.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.00
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • NewsLoop Comedy News
  21.30 - 22.00
Petak
07.00
08.00
(R) God Of War Playthrough ep06
GameBar
11.00
12.00
(R) Mad Max Playthrough ep02
GameBar
14.00
15.00
(R) Battlefield Playthrough ep05
GameBar
18.00
19.00
(R) PUBG Gameplay ep01
GameBar
23.00
00.00
Starcraft Gameplay
GameBar

Petak

 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep06
  07.00 - 08.00
 • GameBar (R) Mad Max Playthrough ep02
  11.00 - 12.00
 • GameBar (R) Battlefield Playthrough ep05
  14.00 - 15.00
 • GameBar (R) PUBG Gameplay ep01
  18.00 - 19.00
 • GameBar Starcraft Gameplay
  23.00 - 00.00
Petak
09.15
09.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
12.15
12.45
Politički talk show
Prime Time
(R)

Petak

 • Prime Time Politički talk show · (R)
  09.15 - 09.45
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  12.15 - 12.45
No emisije available!
Petak
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...

Petak

 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
Petak
08.45
09.00
TV prodaja
10.15
10.30
TV prodaja
15.15
15.30
TV prodaja
17.45
18.00
TV prodaja
20.45
21.00
TV prodaja

Petak

 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
No emisije available!
Subota
07.00
08.00
(R) Fortnite Gameplay ep01
GameBar
08.00
08.45
(R) God Of War Playthrough ep06
GameBar
08.45
09.00
TV prodaja
09.15
10.00
(R) Fortnite Gameplay ep01
GameBar
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.15
10.30
TV prodaja
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
11.00
12.00
(R) Fortnite Gameplay ep02
GameBar
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.15
13.00
(R) SCUM Gameplay ep02
GameBar
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
14.00
15.00
(R) God Of War Playthrough ep10
GameBar
15.15
15.30
TV prodaja
15.30
16.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.15
16.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.15
17.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
17.45
18.00
TV prodaja
18.00
19.00
(R) Battlefield Playthrough ep03
GameBar
19.15
19.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
19.45
20.00
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
20.45
21.00
TV prodaja
21.00
21.30
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
21.30
22.00
Comedy News
NewsLoop
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
23.00
00.00
(R) World Of Tanks Gameplay
GameBar

Subota

 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep01
  07.00 - 08.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep06
  08.00 - 08.45
 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep01
  09.15 - 10.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep02
  11.00 - 12.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • GameBar (R) SCUM Gameplay ep02
  12.15 - 13.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep10
  14.00 - 15.00
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  15.30 - 16.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  16.15 - 16.45
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  17.15 - 17.45
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • GameBar (R) Battlefield Playthrough ep03
  18.00 - 19.00
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  19.15 - 19.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.00
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  21.00 - 21.30
 • NewsLoop Comedy News
  21.30 - 22.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
 • GameBar (R) World Of Tanks Gameplay
  23.00 - 00.00
No emisije available!
No emisije hours available!
No emisije available!
Subota
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
17.15
17.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
21.00
21.30
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...

Subota

 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  17.15 - 17.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  21.00 - 21.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
Subota
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

Subota

 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
Subota
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
19.45
20.00
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
21.30
22.00
Comedy News
NewsLoop

Subota

 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.00
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • NewsLoop Comedy News
  21.30 - 22.00
Subota
07.00
08.00
(R) Fortnite Gameplay ep01
GameBar
08.00
08.45
(R) God Of War Playthrough ep06
GameBar
09.15
10.00
(R) Fortnite Gameplay ep01
GameBar
11.00
12.00
(R) Fortnite Gameplay ep02
GameBar
12.15
13.00
(R) SCUM Gameplay ep02
GameBar
14.00
15.00
(R) God Of War Playthrough ep10
GameBar
18.00
19.00
(R) Battlefield Playthrough ep03
GameBar
23.00
00.00
(R) World Of Tanks Gameplay
GameBar

Subota

 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep01
  07.00 - 08.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep06
  08.00 - 08.45
 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep01
  09.15 - 10.00
 • GameBar (R) Fortnite Gameplay ep02
  11.00 - 12.00
 • GameBar (R) SCUM Gameplay ep02
  12.15 - 13.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep10
  14.00 - 15.00
 • GameBar (R) Battlefield Playthrough ep03
  18.00 - 19.00
 • GameBar (R) World Of Tanks Gameplay
  23.00 - 00.00
Subota
16.15
16.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
19.15
19.45
Politički talk show
Prime Time
(R)

Subota

 • Prime Time Politički talk show · (R)
  16.15 - 16.45
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  19.15 - 19.45
No emisije available!
Subota
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
15.30
16.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...

Subota

 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  15.30 - 16.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
Subota
08.45
09.00
TV prodaja
10.15
10.30
TV prodaja
15.15
15.30
TV prodaja
17.45
18.00
TV prodaja
20.45
21.00
TV prodaja

Subota

 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
No emisije available!
Nedjelja
07.00
08.00
(R) Mad Max Playthrough ep01
GameBar
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
08.45
09.00
TV prodaja
09.15
09.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
09.45
10.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.15
10.30
TV prodaja
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
11.00
12.00
(R) SCUM Gameplay ep03
GameBar
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.15
12.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
12.30
13.00
Comedy News
NewsLoop
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
14.00
15.00
(R) God Of War Playthrough ep08
GameBar
15.15
15.30
TV prodaja
15.30
16.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.15
17.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
17.45
18.00
TV prodaja
18.00
19.00
(R) SCUM Gameplay ep02
GameBar
19.15
19.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
19.45
20.00
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
20.45
21.00
TV prodaja
21.15
22.00
Comedy News
NewsLoop
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
23.00
00.00
(R) PES 2019 Gameplay
GameBar

Nedjelja

 • GameBar (R) Mad Max Playthrough ep01
  07.00 - 08.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  09.15 - 09.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  09.45 - 10.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • GameBar (R) SCUM Gameplay ep03
  11.00 - 12.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  12.15 - 12.30
 • NewsLoop Comedy News
  12.30 - 13.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep08
  14.00 - 15.00
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  15.30 - 16.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  17.15 - 17.45
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • GameBar (R) SCUM Gameplay ep02
  18.00 - 19.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  19.15 - 19.45
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.00
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
 • NewsLoop Comedy News
  21.15 - 22.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
 • GameBar (R) PES 2019 Gameplay
  23.00 - 00.00
No emisije available!
No emisije hours available!
No emisije available!
Nedjelja
08.15
08.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
10.30
11.00
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
13.15
13.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
16.15
16.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
19.15
19.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
22.15
22.45
Music Show
MusicBar
Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...

Nedjelja

 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  08.15 - 08.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  10.30 - 11.00
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  13.15 - 13.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  16.15 - 16.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  19.15 - 19.45
 • MusicBar Music Show · Kandžija, Sassja, Edo Maajka, TBF...
  22.15 - 22.45
Nedjelja
08.00
08.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
10.00
10.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
12.00
12.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
16.00
16.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti
17.00
17.15
Daily News Show
NewsBar Today
(R) Pregled najnovijih vijesti

Nedjelja

 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  08.00 - 08.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  10.00 - 10.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  12.00 - 12.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  16.00 - 16.15
 • NewsBar Today Daily News Show · (R) Pregled najnovijih vijesti
  17.00 - 17.15
Nedjelja
12.30
13.00
Comedy News
NewsLoop
16.45
17.00
Comedy News
NewsLoop
19.45
20.00
Comedy News
NewsLoop
20.20
20.45
Comedy News
NewsLoop
21.15
22.00
Comedy News
NewsLoop

Nedjelja

 • NewsLoop Comedy News
  12.30 - 13.00
 • NewsLoop Comedy News
  16.45 - 17.00
 • NewsLoop Comedy News
  19.45 - 20.00
 • NewsLoop Comedy News
  20.20 - 20.45
 • NewsLoop Comedy News
  21.15 - 22.00
Nedjelja
07.00
08.00
(R) Mad Max Playthrough ep01
GameBar
11.00
12.00
(R) SCUM Gameplay ep03
GameBar
14.00
15.00
(R) God Of War Playthrough ep08
GameBar
18.00
19.00
(R) SCUM Gameplay ep02
GameBar
23.00
00.00
(R) PES 2019 Gameplay
GameBar

Nedjelja

 • GameBar (R) Mad Max Playthrough ep01
  07.00 - 08.00
 • GameBar (R) SCUM Gameplay ep03
  11.00 - 12.00
 • GameBar (R) God Of War Playthrough ep08
  14.00 - 15.00
 • GameBar (R) SCUM Gameplay ep02
  18.00 - 19.00
 • GameBar (R) PES 2019 Gameplay
  23.00 - 00.00
Nedjelja
09.15
09.45
Politički talk show
Prime Time
(R)
17.15
17.45
Politički talk show
Prime Time
(R)

Nedjelja

 • Prime Time Politički talk show · (R)
  09.15 - 09.45
 • Prime Time Politički talk show · (R)
  17.15 - 17.45
No emisije available!
Nedjelja
09.45
10.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
12.15
12.30
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
13.45
14.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
15.30
16.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...
22.45
23.00
NewsBar Skečevi
Skečevi
Slučaj Brazil, Human Story,...

Nedjelja

 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  09.45 - 10.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  12.15 - 12.30
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  13.45 - 14.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  15.30 - 16.00
 • Skečevi NewsBar Skečevi · Slučaj Brazil, Human Story,...
  22.45 - 23.00
Nedjelja
08.45
09.00
TV prodaja
10.15
10.30
TV prodaja
15.15
15.30
TV prodaja
17.45
18.00
TV prodaja
20.45
21.00
TV prodaja

Nedjelja

 • TV prodaja
  08.45 - 09.00
 • TV prodaja
  10.15 - 10.30
 • TV prodaja
  15.15 - 15.30
 • TV prodaja
  17.45 - 18.00
 • TV prodaja
  20.45 - 21.00
No emisije available!

;